elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ZMIANY PARADYGMATU ROZWOJOWEGO A SYTUACJA NA RYNKU PRACY CZ. II

Postępujące procesy globalizacji, rozwój rynków kapitałowych i ponadnarodowych przedsiębiorstw oraz związana z tym złożoność gospodarki, a tym samym rosnące ryzyko biznesu sprawiają, że coraz ostrzej rysuje się konieczność dysponowania skutecznymi narzędziami, umożliwiającymi przeciwdziałaniu bezrobociu. Nie tylko bowiem gospodarka, ale i ryzyko, podlega globalizacji. W zaawansowanej nowoczesności społeczna produkcja bogactwa idzie w parze ze społeczną produkcją ryzyka8. Nakładają się bowiem na siebie skomplikowane problemy ekonomiczne, ekologiczne, techniczne i społeczne. „Jesteśmy świadkami – podmiotami i obiektami – pęknięcia w obrębie nowoczesności, która wyzwala się z ram klasycznego społeczeństwa industrialnego i nabiera nowego kształtu (…) »społeczeństwa ryzyka«9.

W tej sytuacji zagrożenia stają się niemalże codziennością. „W niepohamowany rozwój cywilizacji wpisane są niejako sytuacje ąuasi-rewolucyjne, powstają jako uwarunkowany modernizacją „model cywilizacyjny”, który pod płaszczykiem normalności zawiera w sobie przyzwolenie na katastrofę (…) Społeczeństwo ryzyka nie jest zatem społeczeństwem rewolucyjnym, lecz czymś znacznie więcej: społeczeństwem katastrof. Zawiera w sobie niebezpieczeństwo, że sytuacje wyjątkowe będą stawały się normą”10. Czyżby zatem normą miało stać się wysokie bezrobocie?

W Polsce zróżnicowanie regionalne poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego sprawia, że mamy do czynienia z nakładaniem się wymienionych fal cywilizacyjnych i związanych z tym problemów, można z pewnym uproszczeniem stwierdzić, że mamy je wszystkie naraz, ale niektóre regiony tkwią jeszcze niemalże w modelu pierwszej fali. Tworzy to wysoce skomplikowany układ w otoczeniu biznesu. Przed przedsiębiorcami pojawiają się w takiej sytuacji nowe wyzwania, którym sprostanie staje się warunkiem sukcesu.

Leave a Reply