elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ZAWODZĄ ROZWIĄZANIA KONWENCJONALNE

Obecnie na rynku pracy obserwuje się dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony rządy państw dążą w swej polityce do ograniczania bezrobocia i stymulowania tworzenia nowych miejsc pracy, z drugiej – przedsiębiorstwa traktują redukcje zatrudnienia jako podstawowe źródło obniżki kosztów i umocnienia pozycji rynkowej. Racjonalizacja zatrudnienia to obecnie jeden z podstawowych czynników sukcesu rynkowego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Nierzadko jednak zarówno politycy, jak i menedżerowie przedsiębiorstw usiłują doraźnie rozwiązywać problemy w sferze zatrudnienia, nie biorąc pod uwagę nowoczesnych trendów w tej dziedzinie, trendów identyfikowanych zarówno przez teorie ekonomii i współczesnego przedsiębiorstwa, jak i przez praktykę gospodarczą13. Według opinii ekspertów (m.in. P. Druckera – amerykańskiego filozofa i politologa, wybitnego teoretyka zarządzania, uznawanego za eksperta, któremu takie kraje, jak USA czy Japonia zawdzięczają swoje sukcesy), trendy te w ciągu najbliższych 30 lat całkowicie zmienią przedsiębiorstwa, światową gospodarkę i stosunki międzyludzkie14.

Charakter współczesnego rozwoju naukowo-technicznego oraz rozstrzygająca rola informacji, wiedzy i kwalifikacji tworzy nowy paradygmat rozwojowy: gospodarkę opartą na wiedzy (a raczej na potencjale intelektualnym). Wynikają stąd nowe wyzwania w zarządzaniu biznesem i zasobami kadrowymi. Przekształceniu ulega większość metod komunikowania się, produkowania i wymiany handlowej15.

Informacja, wiedza, technologia, sfera myśli symbolicznej, zaczynają wytwarzać więcej bogactwa niż produkcja przemysłowa i rolna16. Rozwój naukowo-techniczny i gwałtowność związanych z tym przemian sprawiają, że zmienia się styl pracy, instytucje, zmieniają się firmy, wykonywane zawody, sposoby sprzedawania oraz kupowania towarów i usług.

Leave a Reply