elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ZAWODZĄ ROZWIĄZANIA KONWENCJONALNE CZ. II

W miejsce tradycyjnego kapitalizmu przychodzi nowa forma ustroju, której kształt jeszcze do końca nie jest określony, co zresztą widać nawet w rozmaitym nazywaniu tej fazy: kapitalizmem globalnym, kapitalizmem trzeciej fali czy też „postkapitalizmem”. Wynikają stąd nowe wyzwania w sterowaniu gospodarka i – co nie mniej ważne – generalnie skłania to do redefinicji systemu kapitalistycznego („W jaki sposób system kapitalistyczny, ma funkcjonować w erze potencjału intelektualnego, jeśli potencjał ten nie może być posiadany na własność”?)17. Podstawowym źródłem strategicznej przewagi konkurencyjnej staje się obecnie potencjał intelektualny.

Choć prognozy i oceny P. Druckera dotyczą głównie sytuacji w Stanach Zjednoczonych, i „nie ma powodu, by amerykańska droga była wiernie kopiowana przez resztę świata, ale jest też mało prawdopodobne, by świat szedł zupełnie inną drogą niż amerykańska. Trendy, które są już dojrzałe na nowym kontynencie, wcześniej czy później dotrą też do Europy i do Polski”18. P. Drucker wymienia tu zjawiska, które jego zdaniem będą miały przemożny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo XXI wieku.

Społeczeństwa wysoko cywilizowane się starzeją. Rośnie liczba osób w wieku emerytalnym, maleje płodność kobiet, zmniejsza się liczba nowo urodzonych dzieci. Za kilkadziesiąt lat znacznie więcej będzie ludzi w wieku emerytalnym, mniej młodzieży i osób w wieku produkcyjnym.

Sytuacja taka wymusi zmiany w dotychczas istniejących systemach emerytalnych. Ludzkie życie się wydłuża, a osoby starsze będą bardziej sprawne niż niegdyś, pod warunkiem dobrej opieki medycznej.

Leave a Reply