elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

W JAKICH DZIEDZINACH POWSTANĄ NOWE ZAWODY

System edukacyjny, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży, musi odzwierciedlać zmiany obiektywnie zachodzące na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Konieczne jest w nowych warunkach makroekonomicznych przygotowanie młodzieży do pracy w nowych zawodach. Według Rządowego Centrum Studiów Strategicznych nowe zawody powstaną w następujących dziedzinach3:

– informatyka, telekomunikacja i technologie informacyjne,

– biotechnologia i jej zastosowania,

– ochrona środowiska,

– eksploatacja morza i dna morskiego,

– obsługa procesów integracji regionalnej,

– elektroniczne operacje finansowe, bankowość i handel,

– ochrona zdrowia, edukacja prozdrowotna, domowa opieka medyczna,

– informacja i kultura popularna,

– edukacja.

Istotne jest to, by w tworzonej ofercie dydaktycznej, mimo początkowo nikłego zainteresowania, nie likwidować kierunków kształcenia, które za kilka lat będą priorytetowe w Unii Europejskiej. Na przykład telekomunikacja jest kierunkiem rzadko obecnie wybieranym przez uczniów, a prognozy przewidują, że ta dziedzina będzie się rozwijać. Popularnością nie cieszy się również ochrona środowiska, a przecież wiadomo, ile mamy do zrobienia w tym zakresie. W liceach profilowanych zanotowano słabe zainteresowanie profilem socjalnym. Chodzi o taki zawód, który łączy umiejętności pielęgniarskie z wiedzą pracownika socjalnego i psychologa. Na tak wykształconych absolwentów usługi istnieje duże zapotrzebowanie na europejskim rynku pracy ze względu na postępujące starzenie się społeczeństwa.

Leave a Reply