elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Tworzeniu nowych miejsc pracy sprzyja turystyka

Ideę przedsiębiorczości należy także włączyć do programów nauczania młodego pokolenia. Istnieje bowiem opinia, że przedsiębiorczości można nauczyć się w szkole. Wyposażenie młodzieży w umiejętności niezbędne do poruszania się w nowych realiach gospodarki rynkowej przez różnego typu dodatkowe kursy i zajęcia jest co najmniej konieczne. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zakłada, że bezpośrednio po ukończeniu szkoły pójdzie na zasiłek dla bezrobotnych. Obowiązkowe wprowadzenie we wszystkich szkołach w Polsce tych programów przyczyniłoby się znacznie do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a pośrednio do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia.

Tworzeniu nowych miejsc pracy sprzyja turystyka, która na badanym obszarze ma szczególnie dogodne warunki dla jej rozwoju: pas nadmorski, pojezierza. Szeroko pojmowana turystyka prowadzona na tym obszarze ma znaczący udział w walce z bezrobociem poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w innych usługach (w tym także agroturystycznych).

Ważnym kierunkiem dywersyfikacji gospodarstw rolnych jest agroturystyka. Turystyka wiejska zaczyna być w Polsce postrzegana jako ważna gałąź aktywności gospodarczej nie tylko w skali lokalnej, ale i krajowej, a nawet międzynarodowej. Jest to produkt coraz częściej oferowany na rynku międzynarodowym, co szczególnie jest widoczne na pograniczu polsko-niemieckim, a więc m.in. na terenie badanego województwa. Jednak niektóre regiony i gminy wiążą zbyt duże nadzieje z rozwojem agroturystyki, społeczeństwa polskiego nie stać bowiem na korzystanie z usług agroturystycznych w masowej skali. Ponadto nie wszystkie gminy potrafią i mogą umiejętnie wykorzystać warunki naturalne środowiska. Wprowadzenie i rozwój tej działalności wymaga bowiem pomocy finansowej i oświatowo-doradczej ze strony samorządu i rządu.

Leave a Reply