elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Posts Tagged ‘Zwrot podatku Niemcy’

Jak można uzyskać zwrot podatku Niemcy?

Wiele osób pracuje poza granicami kraju i w ramach wykonywanej pracy w poszczególnych krajach europejskich opłaca regularnie podatki. W wielu krajach europejskich można uzyskać możliwość odzyskania części zapłaconego podatku w ramach korzystania z różnych ulg, które w ramach systemu podatkowego danego kraju funkcjonują. W poszczególnych krajach nieco inaczej wygląda zarówno procedura starania się o zwrot podatku Niemcy a jednocześnie odmienne są również sumy, które można odzyskać. Przy staraniu się o Read the rest of this entry »