elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Posts Tagged ‘spółka w Anglii’

Zakładanie oraz prowadzenie ltd

Wiele osób rozważa prowadzenie firmy poza granicami kraju. Obecnie coraz więcej informacji o korzyściach z prowadzenia firm poza granicami kraju na terenie UE sprawia, że coraz większa liczba osób rozważa opcję skorzystania z takiej możliwości. Jednocześnie prowadzenie ltd może zapewnić również przy znacznie mniejszych pieniądzach, które trzeba zainwestować w samo założenie firmy znacznie większy prestiż. Jednocześnie założenie firmy o takiej samej formie prawnej na Read the rest of this entry »