elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Posts Tagged ‘bankructwo’

Otwarte Fundusze Emerytalne a ryzyko bankructwa państwa Polskiego. – bankructwo

Kilkanaście lat temu rząd Jerzego Buzka doprowadził do powstania tak zwanych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Celem ich było , aby pieniądze które mają być nam wypłacane w przyszłości w formie emerytur istniały na prawdę , a nie były jedynie zapisem księgowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym , a w formie materialnej pojawiły się w ZUS tylko i wyłącznie wtedy kiedy kolejne pokolenie które dopiero jest w planach , lub też przechodzi edukacje , zapracuje na nie i odda w formie podatków oraz składek zusowskich. Niestety w Polsce , podobnie jak w wielu Europejskich krajach mamy do czynienia z tak zwanym zmiennopokoleniowym systemem emerytalnym , a więc takim , że pokolenie które aktualnie jest w wieku produkcyjnym łoży pieniądze na emerytury swoich rodziców lub dziadków. Jest to oczywiście jeden z najgorszych , lub też najgorszy system emerytalny , gdyż tak na prawdę jako społeczeństwo siedzimy na jednej wielkiej demograficznej bombie której wybuch może prowadzić do destabilizacji oraz do bankructwa państwa – co biorąc pod uwagę obecne wskaźniki demograficzne , jest za kilkanaście lub też kilkadziesiąt lat jak najbardziej realne. Jeśli masowo nie zaczniemy jako społeczeństwo rodzić zdecydowanie większej ilości dzieci , oraz co ważne nie sprowadzimy do naszego kraju odpowiedniej ilości pracujących ciężko imigrantów których praca spowoduje , że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przyszłości nie utraci płynności finansowej , to może być na prawdę źle. Tak na prawdę Zakład Ubezpieczeń Społecznych swoją płynność finansową utracił już dawno temu , jednak dopiero teraz znacznie zbliżamy się do jego bankructwa , gdyż ogromny już deficyt ZUS który wynosi rocznie około dwóch i pół do trzech procent produktu krajowego brutto , powiększa się rok rocznie o kwotę zbliżoną do siedmiu-ośmiu miliardów złotych rocznie , a deficyt wynoszący około trzy procent produktu krajowego brutto musi pokrywać co roku Skarb Państwa – co jest dla niego co raz to poważniejszym wydatkiem.

bankructwo