elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

SZKOLENIA NA WSI

Ten temat wyeksponowano ze względu na szczególną ważność w przebudowie świadomości społeczności wiejskich w kontekście zachodzących przemian społeczno-gospodarczych.

Ogólnopolskie badania ankietowe obejmowały 131 powiatów wiejskich (ziemskich) o urbanizacji poniżej 50%. Na pytanie, czy na terenie powiatu są organizowane szkolenia lub kursy doskonalenia zawodowego, tylko w 21 powiatach zarejestrowano brak danych. Natomiast pozostałe 110 powiatów przedstawia w podziale ważności od 1 od 9 tematy najczęściej organizowanych szkoleń na terenie gmin wiejskich w 2001 r. Jak wynika z analizy ankiet, tematyka organizowanych szkoleń była b. różnorodna, ale nakierowana na problematykę zainteresowań ludzi zamieszkujących tereny wiejskie. W pierwszej grupie szkoleń dominowała głównie tematyka rolnicza, jak np.:

– produkcja roślinna i zwierzęca,

– ochrona roślin – podstawowy kurs rolnictwa ekologicznego,

– warzywnictwo i sadownictwo,

– uprawa zbóż,

– uprawa roślin,

– hodowla zwierząt,

– choroby zakaźne trzody chlewnej.

– Drugą grupę szkoleń obejmowała tematyka również związana z rolnictwem, a mianowicie:

– żywienie krów mlecznych,

– agroturystyka,

– kursy chemizacyjne w rolnictwie,

– szkolenie opryskiwaczy.

– Trzecią grupą zagadnień na szkoleniach dla rolników były:

– zarządzanie gospodarstwem rolnym,

-wykorzystanie komputera w rolnictwie,

– księgowość komputerowa,

– finanse w rolnictwie.

– Dopiero czwarta grupa tematyczna dotyczyła zagadnień związanych z problematyką Unii Europejskiej:

– integracja z Unią Europejską,

– polski sołtys w Unii Europejskiej,

– programy akcesyjne do UE,

– programy pomocowe dla rolnictwa,

– inna problematyka unijna.

SZKOLENIA NA WSI CZ. II

Piąta grupa tematyczna grupowała szkolenia związane z doskonaleniem posiadanego zawodu bądź też uzyskiwaniem nowych umiejętności zawodowych, a mianowicie:

– pilarz, drwal, kierowca, murarz, zbrojarz, betoniarz, kucharz,

– sekretarka, magazynier z obsługą komputera,

– obsługa urządzeń biurowych,

– sprzedawca, operator sprzętu średniego, pracownik Fizyczny ochrony,

– spawanie stali, spawania specjalistyczne,

– pracownik opieki paliatywnej,

– operator wózka widłowego, tynkarz, glazurnik, malarz,

– obsługa kasy fiskalnej.

– Do szóstej grupy tematycznej zaliczyć można następujące szkolenia:

– rachunkowość rolna,

– marketing i przedsiębiorczość,

– ABC przedsiębiorczości,

– kurs malej przedsiębiorczości,

– samodzielny księgowy,

– grafika komputerowa,

– przedsiębiorczość na wsi,

– własna firma.

– Do pozostałych grup (od siódmej do dziewiątej) można zaliczyć rzadziej podejmowaną tematykę kursów, np.:

– wikliniarstwo,

– przedstawiciel handlowy,

– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE,

– obsługa kombajnów,

– wdrażanie nowych technologii w rolnictwie,

– polityka zdrowotna kobiet wiejskich – żywienie rodziny wiejskiej.

– Z analizy zaprezentowanej ważności grup tematycznych wynikają przede wszystkim następujące wnioski:

– na polskiej wsi prowadzone są bardzo różnorodne tematycznie szkolenia,

– szkolenia te prowadzą różne instytucje, jak np.:

– urzędy pracy – w analizowanym okresie niezwykle rzadko ze względu na bardzo ograniczone wydatki z Funduszu Pracy na szkolenia (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu),

– oddziały Zakładu Doskonalenia Zawodowego – prowadzą kursy szkolące i podnoszące kwalifikacje,

– Ośrodki Doradztwa Rolniczego – prowadzą kursy przede wszystkim z zakresu rolnictwa i gospodarki rolnej są to obecnie główne instytucje szkolące na terenach rolniczych,

– inne – prowadzą szkolenia specjalistyczne.

– dominują szkolenia związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

– na czwartym miejscu w najczęściej prowadzonej tematyce szkoleń pojawiają się zagadnienia związane z Unią Europejską (pojęcia szerokoaspektowe),

– dopiero piąte miejsce zajmują tematy związane z doskonaleniem kwalifikacji posiadanego zawodu lub też nauką nowego zawodu,

– przedsiębiorczość na wsi zajmuje również dalekie (siódme) miejsce w tematyce najczęściej prowadzonych szkoleń,

– wśród najrzadziej prowadzonych kursów, obok kursów specjalistycznych, np. w zawodzie wikliniarz czy też obsługa kombajnów – są również takie tematy, jak „przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE”.

Leave a Reply