elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

SZKOLENIA NA WSI CZ. III

Należałoby zmienić hierarchię wartości w tematyce szkoleń. Powinny dominować tematy dotyczące Unii Europejskiej oraz związane z przedsiębiorczością na wsi i tworzeniem nowych miejsc pracy poza rolnictwem.

Kolejne pytanie postawione w ankiecie skierowanej do 131 powiatów ziemskich w zakresie wpływu edukacji na przekwalifikowanie się ludności wiejskiej i tworzenie nowych miejsc pracy, brzmiało: „Jaki procent osób przeszkolonych średniorocznie na wymienionych poprzednio kursach podejmuje:

– a) własną działalność gospodarczą (w %),

– b) zatrudnienie w podmiotach gospodarczych (w %)”.

Z 81 otrzymanych odpowiedzi (50 powiatów – brak danych) można wysunąć następujące wnioski, które należy traktować bardzo ostrożnie, ponieważ nie są to oficjalne dane statystyczne, tylko szacunki urzędników powiatowych wypełniających wysłaną do nich ankietę.

A. Z odpowiedzi dotyczących podejmowania własnej działalności gospodarczej wynika, że tylko w kilku przypadkach dość znaczny odsetek przeszkolonych osób podjął się własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. powiatów:

– szczycieńskiego (woj. warmińsko-mazurskie) – 90% osób

– myślenickiego (woj. małopolskie) – 65% osób

– świdwiriskiego (woj. zachodniopomorskie) – 50% osób

– nidzickiego (woj. warmińsko-mazurskie) – 44% osób

– łaskiego (woj. łódzkie) – 40% osób

– białobrzeskiego (woj. mazowieckie) – 25% osób

– przemyskiego (woj. podkarpackie) – 25% osób

– przeworskiego (woj. podkarpackie) – 20% osób

SZKOLENIA NA WSI CZ. IV

W pozostałych powiatach te wielkości kształtują się w granicach od 0% do ok. 10%. Należy tutaj nadmienić, że przedstawione wskaźniki procentowe mogą dotyczyć w sumie niewielkiej liczby osób.

Ogólnie stwierdzić trzeba, że w wyniku przeprowadzanych szkoleń tylko sporadycznie tworzone są nowe miejsca pracy.

B. Z ankiet wynika, że uczestnictwo w kursach i szkoleniach ma wpływ na wzrost aktywności zawodowej ludności. Dotyczy to szczególnie następujących powiatów, w których odsetki uczestników kursów i szkoleń, podejmujących pracę, były najwyższe:

– zwoleriski (woj. mazowieckie) – 90% osób

– grójecki (woj. mazowieckie) – 77% osób

– namysłowski (woj. opolskie) – 73% osób

– świebodziński (woj. lubuskie) – 65% osób

– radomski (woj. mazowieckie) – 65% osób

– zielonogórski (ziem.) (woj. lubuskie) – 64% osób

– kolbuszowski (woj. podkarpackie) – 60% osób

Trzeba jednakże zwrócić uwagę, że choć w niektórych przypadkach wskaźniki procentowe są wysokie, jednak dotyczy to tylko niewielkiej bezwzględnej liczby osób. Podsumowując wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności przeprowadzanych szkoleń należy stwierdzić, że:

– szkolenia były kierowane pod konkretne przedsięwzięcia gospodarcze i stąd jest większy odsetek osób, które po przeszkoleniach otrzymywały konkretną pracę w określonych podmiotach gospodarczych,

– po zrealizowanych szkoleniach bardzo niewielki odsetek osób podejmował własną działalność gospodarczą.

– Z analiz wynika, że podejmowane szkolenia w środowisku wiejskim:

– w niewielkim stopniu wypływają na tworzenie nowych, własnych miejsc pracy,

– znacznie większy odsetek osób przeszkolonych znajduje zatrudnienie u innych pracodawców.

Przedstawione wyniki badań nie dają natomiast odpowiedzi, jak trwałe są nowe miejsca pracy oraz czy nowa praca ma charakter legalny, czy też dotyczy tzw. szarej strefy.

Leave a Reply