elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Słaba i nieefektywna promocja terenów wiejskich

Głównym powodem tego stanu są niewystarczające umiejętności osób za to odpowiedzialnych. Agresywna reklama, choć związana jest z dużymi wydatkami finansowymi, może w dłuższym okresie przyciągnąć potencjalnych inwestorów (np. Bielany Wrocławskie). Ważna jest kompletność i rzetelność podawanych informacji. Zdecydowana większość powiatów (109) posiada specjalne jednostki ds. promocji regionu. Najczęstszą, podawaną przez respondentów formą promocji jest wydawanie folderów i organizowanie imprez okolicznościowych, jak też promocja w Internecie. Nie zawsze są to formy skuteczne, a możliwości prezentacji regionów w sieci są w dużym stopniu jeszcze niewykorzystane.

Zważywszy na niewielkie możliwości finansowe wsi i powiatów wiejskich, poprawa poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego wymaga znacznego wsparcia ze strony państwa. Jednakże każdy, nawet najlepszy program rządowy potrzebuje zrozumienia i wsparcia lokalnego. Stąd też należy przede wszystkim rozwijać infrastrukturę społeczną, Tylko wykształcone społeczeństwo jest w stanie określić atuty swojego regionu (w tym też nadwyżki w potencjale infrastrukturalnym) i właściwie je promować. W dobie ery informatycznej największe szansę znalezienia pracy daje dobre wykształcenie i dobra, szeroko rozumiana, dostępność komunikacyjna. „Zdaniem socjologów występuje silny związek pomiędzy mobilnością zawodową a wiekiem i poziomem wykształcenia. Starsi, gorzej wykształceni, wolą być bezrobotni niż zmienić kwalifikacje” i „nie są świadomi zmian, jakie zaszły na rynku pracy”10.

Leave a Reply