elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ROLA BANKU W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI CZ. II

Rolę powszechnie wykorzystywanego środka gospodarki finansowej odgrywa kredyt, który stosowany jest jako siła napędzająca rozwój gospodarczy lub też powodująca jego zastój. Szczególną rolę odgrywają banki polskie wspomagające rodzime firmy w pozyskaniu środków finansowych na inwestycje. Nie zawsze jednak udzielenie kredytu jest uzależnione od dobrej woli samych banków.

Państwo może ułatwiać kredytowanie pewnych kategorii przedsięwzięć wprowadzając bonifikaty procentowe wskazanym grupom kredytobiorców. Bonifikata ta przybiera postać bezpośredniej subwencji państwowej dla instytucji udzielającej kredyty lub kredytu o preferencyjnej stopie5.

Banki prześcigają się w proponowaniu coraz to nowszych, konkurencyjnych produktów w celu pozyskania większej liczby klientów. W poszczególnych bankach produkty te są podobne, różnią się jedynie dostępnością do większej grupy klientów, jak również kosztami, które ponosi klient dotyczy to głównie kredytów i pożyczek.

Opisane na wstępie możliwości i sposoby aktywizacji wsi polskiej uzależnione są od dostępności do środków finansowych po spełnieniu określonych przez bank warunków. Zasadniczo są to warunki, które należy spełnić ubiegając się o kredyt w każdym banku. Po pierwsze, podmiot ubiegający się o kredyt powinien posiadać zdolność kredytową, a więc zdolność do spłaty na zasadach określonych w umowie kredytowej. Udzielając kredytu bank bierze pod uwagę wiarygodność klienta. W sytuacjach wyjątkowych podmiot nieposiadający zdolności kredytowej również może uzyskać kredyt, jednak po ustanowieniu szczególnego zabezpieczenia oraz po przedstawieniu programu naprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Leave a Reply