elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Rola banków w pozyskaniu środków finansowych dla wsi

Rola banków w pozyskaniu środków finansowych dla wsi jest duża, jednak warunkiem ich przyznania jest prawidłowo sporządzony biznesplan oraz uzyskanie gwarancji zabezpieczającej kredyt. W tym zakresie dużą rolę mają do odegrania samorządy, odpowiednio wspierające przyszłych przedsiębiorców.

W kraju, gdzie nastąpiła zmiana gospodarki z centralnie sterowanej na gospodarkę rynkową, społeczeństwo nie potrafi w szybkim tempie przestawić się na wzmożoną aktywność gospodarczą. Taką trudność odczuwa również młode pokolenie, które nie nauczyło się tego od rodziców. Zatem szczególnie ważne jest przełamanie bariery mentalnej w tym zakresie.

Madajczyk, Pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako narządzie służące ograniczeniu problemów bezrobocia na terenach wiejskich, (w) L. Pałasz (red.), Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, Szczecin 2002, s. 442.

Leave a Reply