elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Prostej recepty na likwidację bezrobocia na wsi nie ma

Są to pytania, które można skierować zarówno pod adresem rządu, jak i przedsiębiorców, nauczycieli, duchownych, członków rodzin bezrobotnych, dziennikarzy i każdego z nas. Polskie radio, telewizja, prasa, agendy rządowe oraz środowiska naukowe powinny rozpocząć szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, wyjaśniającą przyczyny i ukazującą sposoby ograniczania bezrobocia.

Wyraźnie należy podkreślić, iż prostej recepty na likwidację bezrobocia na wsi nie ma. Konieczna jest rzetelna informacja na temat struktury bezrobocia oraz wyciągnięcie wniosków z doświadczeń krajów, w których dynamika i aktywność społeczeństwa decyduje o likwidacji bezrobocia. Nie bez znaczenia jest też ukazanie roli szkoły w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz uświadomienie bezrobotnym tego, że na rynku pracy muszą sami sobie jakoś radzić.

Bezrobotni na wsi nie są grupą jednolitą. Są wśród nich tacy, którzy nie są zainteresowani w znalezieniu stałej pracy lub w ogóle nie chcą pracować. Wyraźnie potwierdzają to liczne przykłady bezskutecznego poszukiwania chętnych do różnego rodzaju zajęć i prac polowych. Jednym z nich mogą być trudności, które napotkali plantatorzy z województwa opolskiego szukając chętnych do pracy przy zbiorze truskawek. W efekcie – w wyniku braku chętnych do pracy – nie zebrano dojrzałych już owoców. Także w innych regionach o dużym bezrobociu przedsiębiorcy nie mogli znaleźć pracowników, gdyż ci woleli żyć z zasiłku lub pracować na czarno. Połączenie wysokiego bezrobocia na wsi z brakiem rąk do pracy może sugerować, że rośnie negacja pracy3.

Leave a Reply