elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PROGRAM MŁODZIEŻ

Wspiera finansowo inicjatywy młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, które dotyczą edukacji pozaformalnej, czyli takiej, która nie ma związku z normalnym procesem kształcenia. Promuje on mobilność, inicjatywy, naukę interkulturową oraz solidarność wśród młodzieży całej Europy i poza jej granicami. Program umożliwia młodym ludziom wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej, włączanie się w działalność społeczno-kulturalną, uruchamianie przedsięwzięć wewnątrz swojej społeczności lokalnej, pracę w charakterze wolontariuszy, udział w kursach językowych, pedagogicznych oraz różnorodnych projektach międzynarodowych. Z programu mogą korzystać organizacje młodzieżowe, osoby pracujące z młodzieżą, władze lokalne, organizacje pozarządowe. W skład programu wchodzą następujące elementy:

– Akcja 1 – Młodzież dla Europy – wymiana młodzieży,

– Akcja 2 – Wolontariat Europejski – wyłącznie projekty realizowane przez organizacje non-profit, zaangażowanie młodzieży do nieodpłatnej pracy na rzecz społeczeństwa,

– Akcja 3 – Inicjatywy Młodzieżowe – wspieranie finansowe projektów organizowanych przez młodych ludzi,

– Akcja 4 – Wspólne działania – projekty na szczeblu lokalnym i regionalnym, informujące o możliwościach oferowanych przez programy wspólnotowe,

– Akcja 5 – Działania wspierające – szkolenie i współdziałanie osób zaangażowanych w politykę młodzieżową tworzenie i rozwój sieci informacyjnych dla ludzi młodych oraz badania nad problematyką młodzieżową, działania pomocnicze wobec Narodowych Agencji Programu Młodzież.

Leave a Reply