elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

Podstawą utworzenia w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych stała się ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych5. Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów powstało 17 stref ekonomicznych: częstochowska, kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, „Krakowski Park Technologiczny”, legnicka, łódzka, mazowiecka, „Europark Mielec”, słupska, SSE „Starachowice”, suwalska, „Europark Wisłosan”, SSE Tczew, wałbrzyska, warmińsko-mazurska oraz „Żarnowiec”. Obecnie istnieje 14 stref, ponieważ strefy częstochowska, mazowiecka oraz „Europark Wisłosan” zostały zlikwidowane z powodu niskiego stopnia zagospodarowania, wynikającego przede wszystkim z ułomności w zarządzaniu strefami.

Na skutek zobowiązań Polski wynikających z Układu Europejskiego w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych musiała ulec nowelizacji dostosowującej jej postanowienia do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców6, co zmieniło warunki funkcjonowania inwestorów w strefach. Następna znacząca zmiana tych warunków musiała nastąpić w wyniku negocjacji Polski z Unią Europejską w sprawie członkostwa naszego kraju w tej organizacji przy negocjowaniu rozdziału „Polityka konkurencji”. Poznanie problematyki funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych wymaga chronologicznej analizy stanu prawnego w tej dziedzinie.

Leave a Reply