elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Napływ inwestycji zagranicznych do przetwórstwa przemysłowego

Napływ inwestycji zagranicznych do przetwórstwa przemysłowego oraz pośrednictwa finansowego w sposób naturalny kierował się do regionów najwyżej ekonomicznie rozwiniętych, o dużej atrakcyjności lokalizacyjnej, dzięki już nagromadzonemu majątkowi produkcyjnemu, dużym rynkom zbytu oraz względnie dobrze rozwiniętej infrastrukturze (por. rys. 10.1).

Czasem duże inwestycje notowano w pojedynczych ośrodkach przemysłowych, gdzie dzięki BIZ udało się zakończyć inwestycje centralne podjęte w końcu lat 80. Przykładem tego typu inwestycji mogą być: zakłady mięsne „Constar” w Starachowicach i Prime Food w Przechlewie.

W innych przypadkach inwestycje miały polegały na modernizacji lub rozbudowie obiektów w ramach przejmowanych poprzez zakup akcji lub udziałów przedsiębiorstwa lub jego majątku, względnie tworzenie spółki joint venture – tak stało się np. w przemyśle celulozowo-papierniczym w przypadku zakładów w Świeciu. Napływ kapitału zagranicznego związany z wcześniejszą lokalizacją zakładów jest też istotny w przypadku innych gałęzi przemysłu o silnej lokalizacji surowcowej – mineralny. Dobrym przykładem tego typu zjawiska jest napływ kapitału zagranicznego do Sandomierza, gdzie wybudowano tuż obok starej huty nową hutę szkła „float”, czy uruchomienie linii produkcji cementu metodą suchą na terenie cementowni „Chełm”. Bardzo dużo tego typu przykładów można również znaleźć w przemyśle spożywczym – choćby inwestycje firmy Unilever, która przejęła największe w Polsce zakłady tłuszczowe w Kruszwicy, amerykańskiego funduszu White Eagle Industries, który stał się głównym udziałowcem zakładów w Brzegu oraz w Bodaczowie.

Leave a Reply