elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Na co zwracają uwagę pracodawcy przy zatrudnieniu?

Natomiast wszyscy ci, którzy usłyszeli od pracodawców, że ich kwalifikacje nie odpowiadają wymogom danego stanowiska pracy, wskazali na następujące umiejętności, których im – zdaniem pracodawców – najbardziej brakowało .

– obsługi komputera, tego rodzaju odpowiedź deklarowały przede wszystkim młode kobiety (15-25 lat), mające wykształcenie zasadnicze i średnie zawodowe, mieszkające na wsiach,

– prawa jazdy, brak tego rodzaju umiejętności był powodem odmowy zatrudnienia głównie wśród młodych mężczyzn (15-25 łat), legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym, mieszkający na wsiach,

– znajomości języka obcego, powód ten wpłynął na odmowę zatrudnienia przez pracodawcę głównie młodych kobiet (15-25 lat), mających wykształcenie średnie zawodowe, mieszkające na wsiach,

– znajomości rachunkowości i księgowości, było to powodem niezatrudnienia przez pracodawców przede wszystkim młodych kobiet (15-25 lat), deklarujących wykształcenie średnie ogólnokształcące, mieszkające na wsiach.

Mimo niewielkiej populacji osób, które zgłosiły tego rodzaju problem, można zauważyć, że nieodpowiednie bądź niewystarczające kwalifikacje dotyczą częściej kobiet niż mężczyzn, co oznacza znacznie niższą ich pozycję konkurencyjną na regionalnym rynku pracy. Prawidłowość ta obserwowana jest na Podkarpaciu już od dłuższego czasu, mimo że generalnie kobiety poszukujące pracy są znacznie lepiej wykształcone od mężczyzn.

Leave a Reply