elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Kursy komputerowe potrzebują także infrastruktury

Tego typu szkolenia mogą odgrywać ważną rolę w przekwalifikowaniu ludności wiejskiej. Istotne jest jednak ich ukierunkowanie na konkretne umiejętności, a nie jedynie na naukę podstawowych zasad obsługi komputera (a takie przede wszystkim odbywają się na terenach ankietowanych powiatów). Nie zawsze muszą być to długie i skomplikowane kursy. Mogą one ograniczać się jedynie do prostych, jedno- programowych umiejętności, jak: wprowadzanie faktur (a nie cały kurs księgowości), prowadzenie magazynu, nauka programu „płatnik” do wypełniania formularza ZUS, czy wreszcie w miejscowościach przygranicznych – wypełnianie niezbędnych formularzy i dokumentów. Szkolenia powinny być oczywiście dostosowane do występujących w danym regionie ofert pracy.

Kursy komputerowe potrzebują także infrastruktury. W tym celu mogłoby być wykorzystane szkolne i powiatowe (urzędów gmin i starostw) zaplecze komputerowe. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że nie ma starostwa, które nie dysponowałoby zapleczem komputerowym. Liczba komputerów będąca w dyspozycji władz lokalnych jest zróżnicowana i zależna od poziomu zurbanizowania. Można wskazać powiaty, jak: wąbrzeski (kujawsko-pomorskie), żuromiński (mazowieckie) i sejneński (podlaskie), w których liczba komputerów będących w dyspozycji starostwa waha się od 15 do 19 sztuk. Z drugiej strony są wysoko zurbanizowane powiaty, jak piotrkowski czy tarnowski, w których liczba komputerów w starostwie znacznie przekraczała 100 sztuk. W każdym z ankietowanych powiatów znajduje się od kilku do kilkudziesięciu komputerów posiadających stałe łącze z Internetem.

Leave a Reply