elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Istnienie stref ekonomicznych, jako formy udzielania pomocy publicznej

Istnienie stref ekonomicznych, jako formy udzielania pomocy publicznej, było nie do przyjęcia przez Komisję, jako niezgodne z acquis communautaire i stało się, obok problemu z pomocą publiczną udzielaną polskiemu hutnictwu, najpoważniejszą przeszkodą w zamknięciu wymienionego obszaru negocjacyjnego. Negocjacje w tym obszarze zostały zamknięte dopiero 20 listopada 2002 r., później zostały zamknięte tylko tak trudne i ważne działy, jak „Rolnictwo” oraz „Finanse i budżet”. Zamknąwszy rozdział „Polityka konkurencji”, polscy negocjatorzy i Komisja Europejska doszli do następującego porozumienia w kwestii pomocy publicznej udzielanej w specjalnych strefach ekonomicznych:

– Wszyscy mali i średni przedsiębiorcy19, działający w SSE przed 1 stycznia 2001 r. (jest ich 449), będą otrzymywali pomoc publiczną (w formie zwolnień podatkowych) na niezmienionych zasadach: do 31 grudnia 2011 r. – mali przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2010 r. – średni przedsiębiorcy po tej dacie pomoc będzie limitowana do 65% wartości inwestycji. W tej kwestii ustąpiły i strona polska, i unijna. Bruksela początkowo chciała, żeby firmy podzielić na takie, które zakłócają rynek unijny i pozostałe (i tylko tym drugim dać okres przejściowy). Polscy negocjatorzy występowali zaś o okres przejściowy dla wszystkich firm do roku 2017,

– Duzi przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w strefach przed 2000 r., będą mogli otrzymać ulgę podatkową w wysokości 75% wartości inwestycji, pod warunkiem że dobrowolnie zmienią „stare” zezwolenie na działalność w strefach na „nowe”. Aby zagwarantować dużym inwestorom pewność prawną, ich lista (chodzi o blisko 130 zakładów) zostanie dołączona do traktatu akcesyjnego. Już wkrótce rząd zacznie pracować nad nowelizacją ustawy o SSE, tak aby możliwa była zamiana zezwoleń. Według wstępnych wyliczeń Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) około 47 dużych firm będzie miało w 2004 r. na swoim koncie pomoc publiczną większą niż 50% wartości inwestycji. Przedsiębiorcy będą oczywiście mogli zrezygnować z dobrowolnej zamiany i dalej działać na podstawie przepisów z 1994 r. Wówczas ryzykują jednak, że po wejściu Polski do UE pomoc publiczna (zwolnienie podatkowe) w ogóle zostanie im odebrana przez Komisję Europejską

– Duzi przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w strefach w trakcie 2000 r., będą mogli otrzymać ulgę podatkową w wysokości 50% wartości inwestycji. Rozwiązanie to przeforsowała Komisja Europejska chcąc „ukarać” ok. 60 dużych przedsiębiorców, którzy weszli do specjalnych stref ekonomicznych w ostatniej chwili, czyli w ostatnich miesiącach obowiązywania niezgodnych z unijnym prawem przepisów z 1994 r. (w okresie od nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – 9.09.2000, do jej wejścia w życie – 1.01.2001), które nie limitowały ulgi podatkowej. Ta sześćdziesiątka firm zdaniem Komisji Europejskiej działała „w złej wierze” (wiedząc, że przepisy są niezgodne z unijnymi), więc 75-procentowa ulga im się

Leave a Reply