elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

INWESTYCJE W RÓŻNYCH POWIATACH

W powiecie pruszkowskim: fabryka papieru i tektury (inwestor – grupa irlandzka Jefferson Smurfit), zakład produkujący telewizory (Daewoo i Thomson). W powiecie grodziskim: fabryka chipsów ziemniaczanych Frito Lay (inwestor – Pepsi Co) powstała w wyniku inwestycji rzędu 40-50 min USD, wytwórnia zaworów termostatycznych firmy Danfoss, fabryka zajmująca się specjalistyczną produkcją premiksów mineralno-witaminowych do pasz (początkowo joint venture miejscowej Polfy z fińskim Cultorem, sprzedana później Nutreco).

W powiecie mińskim: fabryka mydeł, preparatów myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Colgate Palmolive w Halinowie, zakład produkujący wyroby z mięsa w Stanisławowie, a w powiecie warszawskim zachód- nim: w Latchorzewie – fabrykę rozpuszczalnego kakao Cola Cao hiszpańskiej Nu- trexpy.

Na terenach podwarszawskich stopa bezrobocia kształtowała się na relatywnie niskim poziomie i wahała się od 8,9% dla powiatu piaseczyńskiego do 19,5% – w powiecie wołomińskim. Było to, poza powiatem wołomińskim, legionowskim (18,8%) i żyrardowskim (17,4%), zdecydowanie poniżej średniej krajowej (na koniec lipca 2002 r. przeciętnie w Polsce zarejestrowanych było 17,4 bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób cywilnych zawodowo aktywnych). W strefie podmiejskiej Warszawy lub w peryferyjnych jej częściach powstały wielkie centra handlowo-usługowe, w których ulokowały się znane przedsiębiorstwa handlowe – Geant, Auchan, Obi, Carrefour i inne, tworząc w ten sposób miejsca pracy także dla mieszkańców okolicznych wsi. Ponadto na uwagę zasługują powstające wokół Warszawy przedsiębiorstwa przemysłowe, należące do wielkich koncernów międzynarodowych, np. Coca-Cola, Starfoods, Loreal,

Leave a Reply