elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Inne korzyści z wejścia Polski do UE

Inne korzyści z wejścia do UE to możliwość poprawy struktury agrarnej i uzyskania znacznych środków w ramach funduszy strukturalnych. Dochodzi do tego system wcześniejszych emerytur dla rolników, pomoc dla gospodarstw położonych w regionach o niekorzystnych warunkach przyrodniczych, programy rolno-środowis- kowe i wsparcie dla gospodarki leśnej. Jednak członkostwo w UE nie rozwiąże problemów polskiego rolnictwa i bezrobocia na terenach wiejskich.

Reasumując można powiedzieć, że wiejski rynek pracy wymaga zmian, Konieczny jest zwłaszcza rozwój nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Taki kierunek polityki strukturalnej wobec wsi ułatwić może poprawę struktury zatrudnienia i struktury agrarnej, a także zmniejszyć przeludnienie gospodarstw oraz sprawić, że praca w rolnictwie będzie bardziej wydajna.

Walkę z bezrobociem na wsi powiązać należy również z lepszym niż obecnie wykorzystaniem gleb uprawnych i siły roboczej, a także przełamaniem apatii wśród bezrobotnych i rozwojem przedsiębiorczości. Niezwykle ważne są też działania usprawniające edukację młodzieży wiejskiej. Nacisk położyć trzeba na programy rozwijające umiejętności praktyczne i przygotowujące młodzież do wejścia na rynek pracy.

W 2002 r, cena ziemi w Polsce była średnio około siedem razy niższa niż w UE. Jeden hektar stosunkowo dobrej ziemi w Polsce kosztował około 1000 USD.

Leave a Reply