elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

DODATKOWA POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA

Według definicji zawartej odpowiednio w art. 54 i 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej. DzU 1999, nr 101, poz. 1178. nie należy. Takiej interpretacji stanowczo sprzeciwiał się UOKiK, ponieważ w prawie polskim nie ma takiego określenia jak łasi minutę20. Ostatecznie nasi neg ocjatorzy zgodzili się jednak na propozycje Komisji.

Firmy motoryzacyjne będą mogły liczyć na 40% dopuszczalnej pomocy regionalnej, czyli de facto 30% wartości inwestycji. Polskie władze chciały co najmniej 50-procentowej ulgi, Komisja proponowała 22%. Stanęło na 30%, ale z dodatkową klauzulą, że ostateczna wielkość ulgi dla firm motoryzacyjnych nie może być mniejsza, niż wynegocjowana przez inne państwa. Czyli, jeśli np. zakłady działające na Węgrzech będą miały prawo do ulgi wartej 40% inwestycji – taką samą ulgę dostaną działające w Polsce firmy, np. Isuzu, General Motors, Volkswagen. „Klauzula specjalna” musi jeszcze zostać potwierdzona na szczeblu negocjacji politycznych.

Komisja Europejska zgodziła się też, by przedsiębiorcy dodatkowo dostali pomoc publiczną na szkolenia, badania i rozwój21. Uzgodnione w toku negocjacji wyjątki od zasad udzielania pomocy publicznej, w szczególności dopuszczalny pułap pomocy publicznej związanej z inwestycjami na poziomie 50% kosztów inwestycji, a dla niektórych przedsiębiorców w SSE 75% i więcej (praktycznie nieograniczony dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 2000 r.), oznaczają, że warunki inwestowania w Polsce, pod względem reguł pomocy publicznej, będą jednymi z najkorzystniejszych w poszerzonej Unii Europejskiej22.

Leave a Reply